Publications 2565

ปีการศึกษา 2565
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
International
ลำดับที่ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม
ชื่อการประชุมวิชาการ Goolgle Scholar
1Inhibition of SR-protein kinase induces cholangiocarcinoma cell apoptosis through the alteration of SR-rich splicing factor phosphorylation.Preenapan Changpasuk, Chaturong Inpad, Phattarin Pothipan, Suchada Phimsen, Worasak Kaewkong.The 17th international Symposium of the Protein Society of Thailand. November 9-11, 2022. Chiang Mai, Thailand. (PROCEEDING-20220080) . page 106-111Suchada Phimsen,Worasak Kaewkong
2Targeting upregulated-LAMB1 derived from SRPK inhibitors treated-cholangiocarcinoma cell proteome for enhancing in vitro growth inhibition through pERK/ERK/c-Jun axisPrakasit Khamsuwan, Narakorn Thoonglom, Phattarin Pothipan, Chaturong Inpad, Sittirak Roytrakul, Worasak Kaewkong. The 17th international Symposium of the Protein Society of Thailand. November 9-11, 2022. Chiang Mai, Thailand. (PROCEEDING-20220108) page 120-125.Worasak Kaewkong
3The bioactivity of protein induced from peanut hairy root culture elicited with chitosan, methyl jasmonate and cyclodextrin.Pankaew, C., Roytrakul, S., Limmongkon, A.The 17th International Symposium of The Protein Society of Thailand (PST2022). November 9-11, 2022, Chiangmai, Thailand. P. 1-7Limmongkon, A
4Production of stilbene compounds from peanut hairy root culture elicited with a mixture of chitosan, methyl jasmonate, and cyclodextrin.Tothong, C., Kongbangkerd, A., Limmongkon, A.The 17th International Symposium of The Protein Society of Thailand (PST2022). November 9-11, 2022, Chiangmai, Thailand. P. 1-6Limmongkon, A
5Development of Microfluidic Tools for Studying and Selecting Individual Zooplanktons Dusita DetKeow, Pakpoom SubsoontornThai Society for Biotechnology International Conference Online, Bangkok, Thailand Date : 29 April 2022 Page: 204-209Pakpoom Subsoontorn
6Probiotic Enrichment of Moina macrocopa for Siamese Fighting Fish LarvaeKanjanapa Klinnoi, Dusita DetKeow, Pakpoom SubsoontornThai Society for Biotechnology International Conference Online, Bangkok, Thailand Date : 29 April 2022 Page: 217-221Pakpoom Subsoontorn
National
ลำดับที่ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม
ชื่อการประชุมวิชาการ Goolgle Scholar
1Female oogenic health of benthic marine organisms from Libong island, ThailandMongkolchaichana, E., Senarat, S., Kong-Oh, S., Sudtongkong, C., Wirachwong, P., Poolprasert, P., Kaneko, G., Kongtueng, P., Sirinupong, P., Charoenphon, N.The 5th International Symposium of the Benthological Society of Asia (BSA2022). December 27-29th, Chiang Mai, Thailand.Charoenphon, N.
ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal)
International : Journal of Anatomy Department
ลำดับที่ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม
ชื่อการประชุมวิชาการ Goolgle Scholar
1Antioxidative potential of alpha-mangostin against hydrogen peroxide induced oxidative stress in human spermThailandKokmas, W., Khongsombat, O., Kruevaisayawan, H., Tiyaboonchai, W., Amatyakul, P.ScienceAsia 48(5) Pages 552 – 557 2022
(IF 0.995) (Q2)
Khongsombat, O., Kruevaisayawan, H.,
2Protective effects of Thai Mucuna pruriens (L.) DC. var. pruriens seeds on sexual behaviors and essential reproductive markers in chronic unpredictable mild stress miceChoowong-in, P., Sattayasai, J., Boonchoong, P., Poodendaen, C., Wu, A.T., Tangsrisakda, N., Sawatpanich, T., Arun, S., Uabundit, N., Iamsaard, S.Journal of Traditional and Complementary Medicine 12(4), pp. 402 – 413 July 2022
(IF 4.221) (Q1)
Poodendaen, C
3Structure and health status of the sand crab, Emerita taiwanesis Hsueh, 2015 from Sangchan Beach, Thailand: The histopathological approachSenarat, S., To-Orn, N., Sudtongkong, C., Kaneko, G., Charoenphon, N., Jitpraphai, S.M., Kettratad, J.International Journal of Aquatic Biology 10(3), pp. 209-217 2022
(IF 0.92) (Q3)
Charoenphon, N
4Microanatomy of the digestive tract and accessory organs of the Japanese flathead (Inegocia japonica Cuvier, 1829) (Scorpaeniformes, Platycephalidae)Jeamah, A., Sudtongkong, C., Kenthao, A., Imsonpang, S., Angsujinda, K., Charoenphon, N., Inchan, A., Kongtueng, P., Mitparian, T., Senarat, S.Acta Zoologica 2022 DOI
10.1111/azo.12441
(IF 1.205) (Q2)
Charoenphon, N
5Comprehensive Structure of the Female Marine Water-Strider Asclepios annandalei Distant, 1915 from Pranburi River Estuary, Thailand: New Information for the Genus AsclepiosPoolprasert, P., Senarat, S., Kettratad, J., Kaneko, G., Mongkolchaichana, E., Charoenphon, N., Thaochan, N.Tropical Life Sciences Research 33(3), pp. 47-60. 2022
(IF 1.35) (Q2)
Charoenphon, N
6Ovarian development and alteration in demersal and pelagic fishes of Pranburi River estuary, ThailandSenarat, S., Kettratad, J., Sukparangsi, W., Kaneko, G., Siriwong, W., Charoenphon, N.Maejo International Journal of Science and Technology, 16(02), pp. 151-160. 27 July 2022
(IF 0.6) (Q3)
Charoenphon, N
International : Journal of Microbiology and Parasitology Department
ลำดับที่ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม
ชื่อการประชุมวิชาการ Goolgle Scholar
1Effects of high-strength landfill leachate effluent on stress-induced microalgae lipid production and post-treatment micropollutant degradationPinpatthanapong, K., Khetkorn, W., Honda, R., Phattarapattamawong, S., Treesubsuntorn, C., Panasan, N., Boonmawat, P., Tianthong, Y., Lipiloet, S., Sorn, S., Jutakanoke, R., Prachanurak, P., Boonnorat, J.Journal of Environmental Management 324 Art. No. 116367. 15 Dec 2022
(IF 8.91) (Q1)

Jutakanoke, R
2Lack of Nck1 protein and Nck-CD3 interaction caused the increment of lipid content in Jurkat T cellsNuiyen, A., Rattanasri, A., Wipa, P., Roytrakul, S., Wangteeraprasert, A., Pongcharoen, S., Ngoenkam, J.BMC Molecular and Cell Biology 23(1), Art. No. 36. Dec 2022
(IF 2.813) (Q3)
Ngoenkam, J
3Genomic analysis uncovers laccase-coding genes and biosynthetic gene clusters encoding antimicrobial compounds in laccase-producing Acinetobacter baumanniiPooalai, R., Khongfak, S., Leungtongkam, U., Thummeepak, R., Kunthalert, D., Sitthisak, S.Scientific Reports 12(1), Art. No. 11932. Dec 2022
(IF 4.996) (Q1)
Thummeepak, R., Kunthalert, D., Sitthisak, S.
4Assessment of deep convolutional neural network models for species identification of forensically-important fly maggots based on images of posterior spiraclesApasrawirote, D., Boonchai, P., Muneesawang, P., Nakhonkam, W., Bunchu, N.
Scientific Reports 12(1), Art. No. 4753. Dec 2022
(IF 4.996) (Q1)
Bunchu, N
5Essential function of adaptor protein Nck1 in platelet-derived growth factor receptor signaling in human lens epithelial cellsPaensuwan, P., Ngoenkam, J., Wangteeraprasert, A., Pongcharoen, S.Scientific Reports 12(1), Art. No. 1063. Dec 2022
(IF 4.996) (Q1)
Ngoenkam, J
6Familiarity with, perceptions of and attitudes toward butterflies of urban park users in megacities across East and Southeast AsiaLim, V.-C., Sing, K.-W., Chong, K.Y., Jaturas, N., Dong, H., Lee, P.-S., Tao, N.T., Le, D.T., Bonebrake, T.C., Tsang, T.P.N., Chu, L., Brandon-Mong, G.-J., Kong, W.-L., Soga, M., Wilson, J.-J.Royal Society Open Science 9(11), Art. No. 220161. 9 Nov 2022
(IF 3.653) (Q1)
Jaturas, N
7Nitro Dihydrocapsaicin, a Non-Pungent Capsaicin Analogue, Inhibits Cellular Senescence of Lens Epithelial Cells via Upregulation of SIRT1Paensuwan, P., Laorob, T., Ngoenkam, J., Wichai, U., Pongcharoen, S.International Journal of Molecular Sciences 23(22), Art. No. 13960. 2022
(IF 6.208) (Q1)
Ngoenkam, J
8Larvicidal activity of Photorhabdus and Xenorhabdus bacteria isolated from insect parasitic nematodes against Aedes aegypti and Aedes albopictusSubkrasae, C., Ardpairin, J., Dumidae, A., Janthu, P., Muangpat, P., Polseela, R., Tandhavanant, S., Thanwisai, A., Vitta, A.Acta Tropica Vol 235, Art. No. 106668. Nov 2022
(IF 3.222) (Q2)
Polseela, R.,Thanwisai, A., >Vitta, A.
9Research Note: Longitudinal fecal shedding patterns and characterization of Salmonella enterica and mcr-positive Escherichia coli in meat-type ducks raised in an open-house systemAssawatheptawee, K., Punyadi, P., Luangtongkum, T., Niumsup, P.R.Poultry Science 101(10) Art. No. 102090. Oct 2022
(IF 4.014) (Q1)
Niumsup, P.R
10Partial nonstructural 3 region analysis of hepatitis C virus genotype 3aKiattanaphon, A., Vipsoongnern, Y., Kunthalert, D., Sistayanarain, A.Molecular Biology Reports 49(10), pp. 9437-9443. Oct 2022
(IF 2.316) (Q2)
Kunthalert, D., Sistayanarain, A.
11Prevalence and genetic analysis of Enterobius vermicularis in schoolchildren in lower northern ThailandJanthu, P., Dumidae, A., Subkrasae, C., Ardpairin, J., Nateeworanart, S., Thanwisai, A., Vitta, A.Parasitology Research 121(10), pp. 2955-2965. Oct 2022
(IF 2.383) (Q3)
Thanwisai, A., Vitta, A.
12Genome analysis of secondary metabolite-biosynthetic gene clusters of Photorhabdus akhurstii subsp. akhurstii and its antibacterial activity against antibiotic-resistant bacteriaMuangpat, P., Meesil, W., Ngoenkam, J., Teethaisong, Y., Thummeepak, R., Sitthisak, S., Tandhavanant, S., Chantratita, N., Bode, H.B., Vitta, A., Thanwisai, A.PLoS ONE 17(9), Art. No. e0274956. Sep 2022
(IF 3.752) (Q1)
Ngoenkam, J., Thummeepak, R., Sitthisak, S., Vitta, A., Thanwisai, A
13Opisthorchis viverrini infection induces metabolic disturbances in hamsters fed with high fat/high fructose diets: Implications for liver and kidney pathologiesHaonon, O., Liu, Z., Dangtakot, R., Pinlaor, P., Puapairoj, A., Cha'on, U., Intuyod, K., Pongking, T., Jantawong, C., Sengthong, C., Chaidee, A., Onsurathum, S., Li, J.V., Pinlaor, S.Journal of Nutritional Biochemistry 107 Art. No. 109053. Sep 2022
(IF 6.117) (Q1)
Onsurathum, S
14Risk Factors for Community-Acquired Urinary Tract Infections Caused by Multidrug-Resistant Enterobacterales in ThailandAssawatheptawee, K., Treebupachatsakul, P., Luangtongkum, T., Niumsup, P.R.Antibiotics 11(8) Art. No. 1039. Aug 2022
(IF 5.222) (Q1)
Niumsup, P.R
15Insights into mobile genetic elements and the role of conjugative plasmid in transferring aminoglycoside resistance in extensively drug-resistant Acinetobacter baumannii AB329Khongfak, S., Thummeepak, R., Leungtongkam, U., Tasanapak, K., Thanwisai, A., Sitthisak, S.PeerJ Vol.10 Art. No. e13718. July 2022
(IF 2.41) (Q1)
Thummeepak, R., Tasanapak, K., Thanwisai, A., Sitthisak, S.
16Comparative genome analysis of Escherichia coli bacteriophages isolated from sewage and chicken meatKitti, T., Kongfak, S., Leungtongkam, U., Thummeepak, R., Tasanapak, K., Thanwisai, A., Sitthisak, S.Virus Research Vol.315 Art. No. 198784. 2 July 2022
(IF 6.286) (Q1)
Thummeepak, R., Tasanapak, K., Thanwisai, A., Sitthisak, S.
17Global analysis of biosynthetic gene clusters reveals conserved and unique natural products in entomopathogenic nematode-symbiotic bacteriaShi, Y.-M., Hirschmann, M., Shi, Y.-N., Ahmed, S., Abebew, D., Tobias, N.J., Grün, P., Crames, J.J., Pöschel, L., Kuttenlochner, W., Richter, C., Herrmann, J., Müller, R., Thanwisai, A., Pidot, S.J., Stinear, T.P., Groll, M., Kim, Y., Bode, H.B.Nature Chemistry 14(6), pp. 701-712. June 2022
(IF 24.274) (Q1)
Thanwisai, A.
18Antibacterial activity of ajwain oil on multidrug-resistant Enterobacteriaceae isolated from human faecesWongkattiya, N., Sanguansermsri, P., Assawatheptawee, K., Niumsup, P.R., Fraser, I.H., Sanguansermsri, D.Songklanakarin Journal of Science and Technology 44(3), pp. 785-793. May - June 2022
(IF 0.602) (Q3)
Sanguansermsri, P., Niumsup, P.R.,Sanguansermsri, D.
19Metabolite Profile, Antioxidant Activity and Anti-Candida Activity of Fermented Star Fruit Bioextract (Averrhoa carambola L.)Kuntang, W., Nuengchamnong, N., Lamlertthon, S.Trends in Sciences 19(10), Article number 4183. 1 May 2022
(IF -) (Q3)
Lamlertthon, S
20Molecular identification and phylogeny of Steinernema and Heterorhabditis nematodes and their efficacy in controlling the larvae of Aedes aegypti, a major vector of the dengue virusSubkrasae, C., Ardpairin, J., Dumidae, A., Janthu, P., Meesil, W., Muangpat, P., Tandhavanant, S., Thanwisai, A., Vitta, A.Acta Tropica Vol 228 Article number 106318. April 2022
(IF 3.222) (Q2)
Thanwisai, A., Vitta, A.
21Entomopathogenic Nematodes and Their Symbiotic Bacteria from the National Parks of Thailand and Larvicidal Property of Symbiotic Bacteria against Aedes aegypti and Culex quinquefasciatusThanwisai, A., Muangpat, P., Meesil, W., Janthu, P., Dumidae, A., Subkrasae, C., Ardpairin, J., Tandhavanant, S.,
Yoshino, T.P., Vitta, A.
Biology 11(11) Article number 1658. Nov 2022
(IF 3.796) (Q1)
Thanwisai, A., Vitta, A.
22Survival of Methicillin-Resistant Coagulase-Negative Staphylococci from Floor DustChaibenjawong, P., Tasanapak, K., Sitthisak, S., Wongwan, T., Suwannakul, S.Journal of International Dental and Medical Research 15(1), pp. 433-440. 2022
(IF 0.63) (Q3)
Tasanapak, K., Sitthisak, S.
23Thermodynamic Predictive Design for Single-Step Synthesis of Human Immunodeficiency Virus-1 GeneSaengamnatdej, S.Science and Technology Asia 27(1), pp. 190-198. January - March 2022
(IF 0.40) (Q4)
Saengamnatdej, S.
24Image-based Automatic Counting of Bacillus cereus Colonies using SmartphoneTaithong, P., Wichai, S., Waranusast, R., Riyamongkol, P.International Journal of Advanced Computer Science and Applications 13(2), pp. 627-634. 2022
(IF 1.092) (Q3)
Wichai, S
25Constructed sediment microbial fuel cell for treatment of fat, oil, grease (FOG) trap effluent: Role of anode and cathode chamber amendment, electrode selection, and scalabilityLawan, J., Wichai, S., Chuaypen, C., Nuiyen, A., Phenrat, T.Chemosphere 286 Article number 131619. Jan 2022
(IF 8.943) (Q1)
Wichai, S
International : Journal of Biochemistry Department
ลำดับที่ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม
ชื่อการประชุมวิชาการ Goolgle Scholar
1Effects of Piper betle L. Extract and Allelochemical Eugenol on Rice and Associated Weeds Germination and Seedling GrowthChoopayak, C., Aranyakanon, K., Prompakdee, N., Nangngam, P., Kongbangkerd, A., Ratanasut, K.Plants 11(23), Art. No. 3384. Dec 2022
(IF 4.67) (Q1)
Choopayak, C
2Calotropis gigantea stem bark extracts inhibit liver cancer induced by diethylnitrosamineSawong, S., Pekthong, D., Suknoppakit, P., Winitchaikul, T., Kaewkong, W., Somran, J., Intapa, C., Parhira, S., Srisawang, P.Scientific Reports 12(1), Art. No. 12151. 2022
(IF 4.996) (Q1)
Kaewkong, W
3Forensic and genetic characterizations of diverse southern Thai populations based on 15 autosomal STRsSrikummool, M., Srithawong, S., Muisuk, K., Sangkhano, S., Suwannapoom, C., Kampuansai, J., Kutanan, W.Scientific Reports 12(1), Art. No. 655. Dec 2022
(IF 4.996) (Q1)
Srikummool, M
4Modification of Co3 O4 /CuBi2 O4 composite for photocatalytic degradation of methylene blue dyeThammaacheep, P., Chansaenpak, K., Jannoey, P., Khanitchaidecha, W., Nakaruk, A., Channei, D.Desalination and Water Treatment 267, pp. 283-292 Aug 2022
(IF 1.273) (Q3)
Jannoey, P
5Porcine placenta extract induced Akt, ERK, and JNK signaling to heighten the osteogenic activity of human osteoblastsSongjang, W., Nensat, C., Tohtong, R., Suthiphongchai, T., Phimsen, S., Rattanasinganchan, P., Metheenukul, P., Kasekarn, W., Jiraviriyakul, A.Journal of Applied Pharmaceutical Science 12(8), pp. 18-25. August 2022
(IF 1.41) (Q2)
Phimsen, S., Kasekarn, W
6Influence of peanut hairy root cultivars on prenylated stilbenoid production and the response mechanism for combining the elicitors of chitosan, methyl jasmonate, and cyclodextrinChayjarung, P., Phonherm, M., Inmano, O., Kongbangkerd, A., Wongsa, T., Limmongkon, A.Planta 256(2), Article number 32. August 2022
(IF 4.540) (Q1)
Limmongkon, A
7Genetic Structure and Forensic Utility of 23 Autosomal STRs of the Ethnic Lao Groups From Laos and ThailandThan, K.Z., Muisuk, K., Woravatin, W., Suwannapoom, C., Srikummool, M., Srithawong, S., Lorphengsy, S., Kutanan, W.Frontiers in Genetics 13, Article number 954586. 7 July 2022
(IF 4.772) (Q2)
Srikummool, M
8Extracellular Vesicles Derived from Early and Late Stage Plasmodium falciparum-Infected Red Blood Cells Contain Invasion-Associated ProteinsVimonpatranon, S., Roytrakul, S., Phaonakrop, N., Lekmanee, K., Atipimonpat, A., Srimark, N., Sukapirom, K., Chotivanich, K., Khowawisetsut, L., Pattanapanyasat, K.Journal of Clinical Medicine 11(14), Article number 4250. July 2022
(IF 4.964) (Q1)
Atipimonpat, A.
9Physicochemical and biological activities of the gammairradiated blended fibroin/aloe gel filmPhimnuan, P., Worasakwutiphong, S., Sittichokechaiwut, A., Grandmottet, F., Nakyai, W., Luangpraditkun, K., Viennet, C., Viyoch, J.ScienceAsia 48(3) pp. 278-286 June 2022
(IF 0.995) (Q2)
Grandmottet, F
10The Effect of Chicken Formulations on Muscle Mass and Strength in Thai Healthy Male VolunteersSaenjaisri, A., Pongpattanawut, S., Chidnok, W., Grandmottet, F., Yakaew, S., Tongpoolsomjit, K., Viyoch, J.Sport Mont 20(2), pp. 47-55 1 June 2022
(IF 1.17) (Q3)
Grandmottet, F
11Extracellular Vesicles from Naegleria fowleri Induce IL-8 Response in THP-1 MacrophageLertjuthaporn, S., Somkird, J., Lekmanee, K., Atipimonpat, A., Sukapirom, K., Sawasdipokin, H., Tiewcharoen, S., Pattanapanyasat, K., Khowawisetsut, L.Pathogens 11(6), Article number 632. June 2022
(IF 3.405) (Q2)
Atipimonpat, A
12Molecular characterization of porcine parvovirus 1 based on partial VP2 gene in the ovaries of Thai pigsSaekhow, P., Sriphannam, C., Yamsakul, P.Veterinary Integrative Sciences 20(2), pp. 475-488. May-August 2022
(IF 0.71) (Q4)
Sriphannam, C
13Coconut Fiber Decorated with Bismuth Vanadate for Enhanced Photocatalytic ActivityChannei, D., Rodsawaeng, N., Jannoey, P., Khanitchaidecha, W., Nakaruk, A., Phanichphant, S.
ACS Omega 7(10), pp. 8854-8863. 15 March 2022
(IF 4.132) (Q1)
Jannoey, P
14Rice extracts (KDML105 and PL2 cultivars) modulate lipid accumulation, oxidative status, and inflammation in oxidative stress-induced 3T3-L1 adipocytesBulanawichit, W., Tunsophon, S., Boonsong, T.
Songklanakarin Journal of Science and Technology 44(2), pp. 576-583. March-April 2022
(IF 0.60) (Q3)
Tunsophon, S., Boonsong, T
15BAIAP2L1 enables cancer cell migration and facilitates phospho-Cofilin asymmetry localization in the border cells. Pipatpanyanugoon N, Wareesawetsuwan N, Prasopporn S, Poolex W, Pisitkun T, Kaewkong W, Sampattavanich S, Jirawatnotai S. Cancer Communications. 2022; 42(1): 75-79.Kaewkong W
International : Journal of Physiology Department
ลำดับที่ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม
ชื่อการประชุมวิชาการ Goolgle Scholar
1Naringin attenuates fructose-induced NAFLD progression in rats through reducing endogenous triglyceride synthesis and activating the Nrf2/HO-1 pathwayPengnet, S., Sumarithum, P., Phongnu, N., Prommaouan, S., Kantip, N., Phoungpetchara, I., Malakul, W.Frontiers in Pharmacology 13, 15 December 2022 Article number 1049818
(IF 5.988) (Q1)
Kantip, N., Phoungpetchara, I., Malakul, W.
2Computational design, synthesis and biological evaluation of PDE5 inhibitors based on N2,N4-diaminoquinazoline and N2,N6-diaminopurine scaffoldsSomnarin, T., Pobsuk, N., Chantakul, R., Panklai, T., Temkitthawon, P., Hannongbua, S., Chootip, K., Ingkaninan, K., Boonyarattanakalin, K., Gleeson, D., Paul Gleeson, M.Bioorganic and Medicinal Chemistry 76, Art. No. 117092. 15 Dec 2022
(IF 3.461) (Q2)
Chootip, K
3Role of cardiac mitofusins in cardiac conduction following simulated ischemia–reperfusionKwek, X.-Y., Hall, A.R., Lim, W.-W., Katwadi, K., Soong, P.L., Grishina, E., Lin, K.-H., Crespo-Avilan, G., Yap, E.P., Ismail, N.I., Chinda, K., Chung, Y.Y., Wei, H., Shim, W., Montaigne, D., Tinker, A., Ong, S.-B., Hausenloy, D.J.Scientific Reports 12(1), Art. No. 21049. 2022
(IF 4.996) (Q1)
Chinda, K
4Fasting increases susceptibility to acute myocardial ischaemia/reperfusion injury through a sirtuin-3 mediated increase in fatty acid oxidationHall, A.R., Karwi, Q.G., Kumar, S., Dongworth, R., Aksentijević, D., Altamimi, T.R., Fridianto, K.T., Chinda, K., Hernandez-Resendiz, S., Mahmood, M.U., Michelakis, E., Ramachandra, C.J., Ching, J., Vicencio, J.M., Shattock, M.J., Kovalik, J.-P., Yellon, D.M., Lopaschuk, G., Hausenloy, D.J.Scientific Reports 12(1), Art. No. 20551. 2022
(IF 4.996) (Q1)
Chinda, K
5Synergistic effects of curcumin and gamma-oryzanol solid dispersions ameliorate muscle atrophy by upregulating Nrf2 and IGF1/Insulin-Akt-mTOR activities in middle-aged ratsTaengthong, P., Phoungpetchara, I., Khongsombat, O., Tunsophon, S.Journal of Functional Foods 99, December 2022 Article number 105318
(IF 5.223) (Q1)
Khongsombat, O., Tunsophon, S
6Quinazoline-based human phosphodiesterase 5 inhibitors exhibited a selective vasorelaxant effect on rat isolated pulmonary arteries involving NO-sGC-cGMP pathway and calciumChatturong, U., Martin, H., Totoson, P., Ingkaninan, K., Temkitthawon, P., Sermsenaphorn, S., Somarin, T., Konsue, A., Gleeson, M.P., Demougeot, C., Chootip, K.Vascular Pharmacology 147, Art. No. 107111. Dec 2022
(IF 5.738) (Q1)
Chootip, K
7Protective role of hesperidin against diabetes induced spleen damage: Mechanism associated with oxidative stress and inflammationHanchang, W., Wongmanee, N., Yoopum, S., Rojanaverawong, W.Journal of Food Biochemistry 46(12), Art. No. e14444 . Dec 2022
(IF 3.654) (Q2)
Hanchang, W
8Activation of cannabinoid receptors in breast cancer cells improves osteoblast viability in cancer-bone interaction model while reducing breast cancer cell survival and migrationKhunluck, T., Lertsuwan, K., Chutoe, C., Sooksawanwit, S., Inson, I., Teerapornpuntakit, J., Tohtong, R., Charoenphandhu, N.Scientific Reports 12(1), Art. No. 7398. Dec 2022
(IF 4.996) (Q1)
Teerapornpuntakit, J
9Hibiscus sabdariffa extract improves hepatic steatosis, partially through IRS-1/Akt and Nrf2 signaling pathways in rats fed a high fat dietPrasomthong, J., Limpeanchob, N., Daodee, S., Chonpathompikunlert, P., Tunsophon, S.Scientific Reports 12(1), Art. No. 7022. 2022
(IF 4.996) (Q1)
Tunsophon, S
10Mild-intensity physical activity prevents cardiac and osseous iron deposition without affecting bone mechanical property or porosity in thalassemic miceCharoenphandhu, N., Sooksawanwit, S., Aeimlapa, R., Thonapan, N., Upanan, P., Adulyaritthikul, P., Krungchanuchat, S., Panupinthu, N., Teerapornpuntakit, J., Rojviriya, C., Lertsuwan, K., Svasti, S., Wongdee, K.Scientific Reports 12(1), Art. No. 5959. Dec 2022
(IF 4.996) (Q1)
Teerapornpuntakit, J.
11Vasoactive intestinal peptide and cystic fibrosis transmembrane conductance regulator contribute to the transepithelial calcium transport across intestinal epithelium-like Caco-2Rodrat, M., Wongdee, K., Teerapornpuntakit, J., Thongbunchoo, J., Tanramluk, D., Aeimlapa, R., Thammayon, N., Thonapan, N., Wattano, P., Charoenphandhu, N.PLoS ONE 17(11) Article number e0277096. Nov 2022
(IF 3.752) (Q1)
Teerapornpuntakit, J.
12Wax apple (Syzygium samarangense) fruit extract ameliorates endothelial dysfunction and liver damage in high cholesterol diet-fed ratsPrommaouan, S., Nernpermpisooth, N., Pengnet, S., Paseephol, T., Tunsophon, S., Malakul, W.Journal of Traditional and Complementary Medicine 12(6), pp. 584-593, Nov 2022
(IF 4.221) (Q1)
Tunsophon, S., Malakul, W.
13Naringin Ameliorates Skeletal Muscle Atrophy and Improves Insulin Resistance in High-Fat-Diet-Induced Insulin Resistance in Obese RatsTermkwancharoen, C., Malakul, W., Phetrungnapha, A., Tunsophon, S.Nutrients 14(19) Article number 4120. Oct 2022
(IF 6.706) (Q1)
Malakul, W.,Phetrungnapha,A., Tunsophon, S.
14Fe3+ opposes the 1,25(OH)2D3-induced calcium transport across intestinal epithelium-like Caco-2 monolayer in the presence or absence of ascorbic acidPhummisutthigoon, S., Lertsuwan, K., Panupinthu, N., Aeimlapa, R., Teerapornpuntakit, J., Chankamngoen, W., Thongbunchoo, J., Charoenphandhu, N., Wongdee, K.PLoS ONE 17(8), Article number e0273267. Aug 2022
(IF 3.752) (Q1)
Teerapornpuntakit, J.
15Isolation of Intrapulmonary Artery and Smooth Muscle Cells to Investigate Vascular ResponsesTo-On, K., Chatturong, U., Panklai, T., Palang, I., Inchan, A., Wisutthathum, S., Paracha, T.U., Apaikawee, P., Chootip, K.Journal of Visualized Experiments 2022(184), Article number e63686. June 2022
(IF 1.424) (Q2)
Chootip, K
16Effects of curcumin and γ-oryzanol solid dispersion on the brain of middle-aged ratPhothi, T., Tunsophon, S., Tiyaboonchai, W., Khongsombat, O.Biomedical Reports 17(1), Article number 59. June 2022
(IF 1.944) (Q2)
Tunsophon, S.,Khongsombat, O.
17Epigallocatechin gallate triggers apoptosis by suppressing de novo lipogenesis in colorectal carcinoma cellsKhiewkamrop, P., Surangkul, D., Srikummool, M., Richert, L., Pekthong, D., Parhira, S., Somran, J., Srisawang, P.FEBS Open Bio 12(5), pp. 937-958. May 2022
(IF 2.792) (Q2)
Surangkul, D., Srikummool, M., Srisawang, P.
18Anti-hypotensive effect of “Yahom Navakot” in rats with orthostatic hypotensionInchan, A., Pathomwichaiwat, T., Bualeong, T., Tipratchadaporn, S., Chootip, K.Journal of Traditional and Complementary Medicine
12(2), pp. 180-189. March 2022
(IF 4.221) (Q1)
Bualeong, T., Chootip, K.
19Anti-nociceptive effects of ECa 233 a standardized extract of Centella asiatica (L.) Urban on chronic neuropathic orofacial pain in miceBuapratoom, A., Wanasuntronwong, A., Khongsombat, O., Tantisira, M.H.Journal of Ethnopharmacology
283, Article number 114737. 30 January 2022
(IF 5.195) (Q1)
Khongsombat, O.
20Hydralazine protects the heart against acute ischaemia/reperfusion injury by inhibiting Drp1-mediated mitochondrial fissionKalkhoran, S.B., Kriston-Vizi, J., Hernandez-Resendiz, S., Crespo-Avilan, G.E., Rosdah, A.A., Lees, J.G., Costa, J.R.S.D., Ling, N.X.Y., Holien, J.K., Samangouei, P., Chinda, K., Yap, E.P., Riquelme, J.A., Ketteler, R., Yellon, D.M., Lim, S.Y., Hausenloy, D.J.Cardiovascular Research 118(1), pp. 282-294. 1 January 2022
(IF 14.239) (Q1)
Chinda, K.
21Atorvastatin and ezetimibe protect against hypercholesterolemia-induced lung oxidative stress, inflammation, and fibrosis in ratsSeenak, P., Kumphune, S., Prasitsak, T., Nernpermpisooth, N., Malakul, W.Frontiers in Medicine Vol.9
Article number 1039707. 24 November 2022
(IF 9.927) (Q1)
Malakul, W.
22Pineapple fruit improves vascular endothelial dysfunction, hepatic steatosis, and cholesterol metabolism in rats fed a high-cholesterol dietNamwong, A., Kumphune, S., seenak, P., Chotima, R.,
Nernpermpisooth, N., Malakul, W.
Food and Function 13(19), pp. 9988-9998. 29 August 2022
(IF 2.686) (Q1)
Malakul, W.
23Novel Coconut Vinegar Attenuates Hepatic and Vascular Oxidative Stress in Rats Fed a High-Cholesterol DietMalakul, W., Seenak, P., Jumroon, N., Arikit, S., Kumphune, S., Nernpermpisooth, N.Frontiers in Nutrition Vol. 9 Article number 835278. 9 March 2022
(IF 6.590) (Q1)
Malakul, W.
National
ลำดับที่ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม
ชื่อการประชุมวิชาการ Goolgle Scholar
1A comparison of the retinal structure in the zebra-snout seahorse (Hippocampus barbouri Jordan & Richardson, 1908) between juveniles and adults in captivityEzra Mongkolchaichana, Jes Kettratad, Kitipong Angsujinda, Sinlapachai Senarat, Pisit Poolprasert, Natthawut Charoenphon, Pattanasuda Sirinupong, Supanut Pairohakul and Koraon WongkamhaengMaritime Technology and Research 2022, 4(2) : 254581 Natthawut Charoenphon
2The survey of health behavior of the orange farmers using pesticidesPisamayarom, K., Yaklai, P., Hombupha, T., Thanoi, S., & Charoenphon, N.Khon Kaen Agriculture Journal 2022, 50(6): 1633-1642.Charoenphon, N.
3Histological features of non-neoplastic areas of clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) tissues and clinical outcomes patientsSomsuan, K., Samol, R., Srithongchai, Y., Sonthi, P., Aluksanasuwan, S., Sakulsak, N.Naresuan Phayao Journal, Sep-Dec 2022;15(3)Sakulsak, N.
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ในปีการศึกษา 2565
ลำดับที่ชื่อสิ่งประดิษฐ์ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม (สัดส่วนในผลงาน > 50%)
วันที่ออกหนังสือสำคัญ
1สูตรตำรับเพิ่มสมรรถภาพทางเพศชายรศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ และผศ.ดร.พรนรินทร์
เทพาวราพฤกษ์
24 มิ.ย.65
2อุปกรณ์ขับเคลื่อนไฟฟ้าสำหรับวีลแชร์ดร.สุเมธ เหมะวัฒนะชัย และ ผศ.ดร.สะการะ ตัณโสภณ20 ก.ค. 65
3อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้สูงอายุผศ.ดร.จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์5 ส.ค.65