ขอเชิญร่วมกิจกรรม Health Science International Seminar Series” หัวข้อ “Gaming Disorder and Related Conditions

บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ และกองวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอเชิญร่วมกิจกรรม “Health Science International Seminar Series” หัวข้อ “Gaming Disorder and Related Conditions”

📅วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567
🕚เวลา 12.00-13.00 น.
ณ ห้อง MD 417 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting https://nu-ac-th.zoom.us/j/99827718836
Meeting ID: 998 2771 8836 Passcode: 300124
วิทยากร: Professor Dr. Wai Chen จาก Curtin University, Australia

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันในต่างประเทศ ภายใต้โครงการ Research University Network Project และ Reinventing University Program 2023
กิจกรรมนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทาง สำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัย/สถาบันภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยนการวิจัยและประสบการณ์ทางวิชาการ

📍ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/73p2M1dFG23JDUgn8
👉รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ssu.nu.ac.th/trainings/

Invitation to attend “Health Science International Seminar Series” jointly organized by the Graduate School, Faculty of Medical Science, Faculty of Allied Health Science and Division of Research and Innovation Naresuan University. Topic: “Gaming Disorder and Related Conditions”
On Tuesday, 30 January 2024, 12.00-13.00 P.M.
Room MD 417, Faculty of Medical Sciences, Naresuan University, Thailand.
Online via Zoom Meeting https://nu-ac-th.zoom.us/j/99827718836
Meeting ID: 998 2771 8836 Passcode: 300124
Lecturer: Professor Dr. Wai Chen, Curtin University, Australia
Registration: https://forms.gle/73p2M1dFG23JDUgn8
The “Health Science International Seminar Series” is held under Naresuan University’s Research University Network Project and Reinventing University Program 2023 in order to carry out the research and academic cooperation plan between Naresuan University and international partner universities/institutions. The seminar series will be a means for students and personnel of Naresuan University and partner international universities/institutions to exchange research and academic experiences
Please follow for further information at https://www.ssu.nu.ac.th/trainings/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *